PRIVACY VERKLARING

Opfleuren, gevestigd aan Almondestraat 48 (3032 CE) te Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Almondestraat 48
3032 CE Rotterdam
Telefoonnummer 010 7371616

Fleur Menke is de Functionaris Gegevensbescherming van Opfleuren zij is te bereiken via info@opfleuren.nl

Persoonsgegevens die Opfleuren verwerkt.
Opfleuren verwerkt jouw persoonsgegevens, omdat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze gegevens zelf verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die Opfleuren verwerkt:

 • voor- en achternaam
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • emailadres
 • IP-adres
 • overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • locatiegegevens
 • bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Opfleuren verwerkt.
De website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij er toestemming is van ouders of voogd. Opfleuren kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Opfleuren raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van de kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat Opfleuren zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact met op via info@opfleuren.nl, dan wordt deze informatie verwijderd.

Met welk doel en op basis van welke grondslag Opfleuren persoonsgegevens verwerkt. Opfleuren verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • het afhandelen van jouw betaling
 • verzenden van haar nieuwsbrief
 • je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om haar dienstverlening uit te kunnen voeren
 • je te informeren over wijzigingen van haar diensten en producten
 • je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Opfleuren analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Opfleuren verwerkt ook persoonsgegevens als zij hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming.
Opfleuren neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Opfleuren) tussen zit. Opfleuren gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

[aanvullen met naam van het systeem, waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica, belang en verwachte gevolgen voor betrokkene]

Hoe lang Opfleuren persoonsgegevens bewaart.
Opfleuren bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Opfleuren hanteert de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens > 2 jaar > administratie
Aankoopgegegvens > 5 jaar > belastingsaangifte

Delen van persoonsgegevens met derden.
Opfleuren verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van haar overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die Opfleuren gebruikt.
Opfleuren gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Opfleuren gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatst Opfleuren cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website heeft Opfleuren je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij Opfleuren een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die Opfleuren van jou heeft in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@opfleuren.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraagt Opfleuren jou een kopie van jouw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. Opfleuren zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Opfleuren wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe Opfleuren  persoonsgegevens beveiligt.
Opfleuren neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@opfleuren.nl.

openingstijden werkplaats:
de werkplaats heeft geen vaste openingstijden; volg Opfleuren via Facebook of Instagram of meld je aan voor de nieuwsbrief voor de openstellingen van de werkplaats. 

Scroll naar boven